Product was successfully added to your shopping cart.

המסך מציג בפני בת הכנסת את הזמנים ההלכתיים של אותו היום בעיצובים שונים . התכנה תומכת בכל השיטות ההלכתיות כמו: אשכנז,  ספרד, עדות המזרח, תוניסאים, חב"ד, תמני בלאדי, תמני שאמי, תמני שרעבי. התכנה יודעת להציג את הזמנים לפי כל אופק בעולם וכמו כן יודעת להציג גם את החישובים של השקיעה והנץ החמה במספר מישורים כמו הנראה, האסטרונומי, המישורי .התכנה גם תומכת בכל הלוחות המוכרים כמו: לוח אור החיים,  איש מצליח, טיקוצנסקי, היכל שלמה, בינה לעתים,  הרב מנת, בית הלוי . וניתן גם ליצור לוח עם שיטה הלכתית משלך או לערבב בין השיטות לפי צורך הגבאי או רב

 

 

זמנים בהלכה -בעיצוב קרם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זמנים בהלכה -בעיצוב תכלת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זמנים בהלכה - עם הנצחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זמנים בהלכה - ויטראז' עם הנצחה