Product was successfully added to your shopping cart.

תשמישי קדושה

תשמישי קדושה

תשמישי קדושה כשמו כן הוא מרכז תחתיו את המוסר הרחב הזה של כל מה שקשור לקדושה, משום כך בחרנו באתר "מתניה" לרכז תחת אותה הכותרת מגוון מאוד רחב של פריטי קדושה שונים, לצרכים שנים, הכוללים צרכים פרטיים כמו, סידורים מעור, תהילים מעור, נרתיקים לטלית ולתפילין, נרתיקים מעור, טליתות, תפילין, מזוזות, ספרי קודש, ומצד אחר צרכי בית כנסת וקהילה, כמו תיקים לספרי תורה, כתר לספר תורה, פרוכות לארון קודש, מעילים לספר תורה, כיסויים לבימה, ספר תורה, לוח דיגיטלי, לוח הנצחה, לוח זמנים דיגטילי.

במתניה מקפידים להביא את הדברים הטובים ביותר את המחירים הטובים ביותר כדי שתרצו לחזור ולרכוש אצלינו עוד מוצרים שימושיים וטובים. אנו מתחייבים לתת שרות טוב ואחריות לטיב מוצרינו.

הסיבה שאנחנו כל כך מחוברים לחפצים קדושים ומשקיעים ממון בהם הוא מעניין מכמה סיבות, מהם אפשר ללמוד מתורת החסידות המסבירה שמאז מתן תורה הקדושה חודרת בחפצים גשמיים, זאת אומרת שהחפץ עצמו נעשה קדוש, מפה השם תשמישי קדושה, כשיהודי משתמש בחפץ גשמי לקדושה הוא מקדש אותו ומעלה אותו לקדושה, ומאז חובה להתנהג איתו בזהירות ולא לנהוג בו מנהג בזיון.

מכאן שתשמישי קדושה חשוב משום שהוא מכניס קדושה בבית ומחבר אותנו לקדוש וליקר שבחיינו.

כשאתה רוצה להכניס משהו חדש בבית כדאי שתכניס משהו קדוש זה מביא ברכה מזל ואווירה של קדושה, פה במתניה, משתדלים ולהביא איליך את המגוון והמבחר של הדברים הקדושים והיפים שישדרגו את השייכות הרוחנית שלך ליקום.

 

קניה מהנה

מתניה