תיק לספר הפטרות משמש כקופסה השומרת המכבדת ומהדרת את קריאת ההפטרה

קרא עוד