מעיל לספר התורה הוא החלק המפאר את קלף הספר תורה

קרא עוד