Product was successfully added to your shopping cart.

משנה והלכה יומית

התכנה מציגה בכל יום משנה חדשה המאפשרת למתפללים לזכות את הנפטר שהלוח נתרם לנשמתו .
למתפללים מעדת חב"ד ניתן להציג במקום משנה את היום יום

התכנה בכל יום מציגה הלכה יומית חדשה לעילוי נשמת הנפטר שהלוח הדיגיטלי נתרם לנשמתו .
ההלכות שהלוח מציג את הלכות פשוטות וקצרות שנאספו ממספר ספרים כמו ספר החפץ חיים .
והם מאפשרות למתפללים להבין את ההלכה ללא כל קושי ולא כל מאמץ

 

מסך הלכה יומית - עיצוב קלף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסך הלכה יומית - עיצוב ויטראז'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסך משנה יומית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסך היום יום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסך משנה יומית - עיצוב ויטראז'