Product was successfully added to your shopping cart.

מידע רלוונטי לגבי פרוכת

בס"ד

מהי פרוכת וכיצד מתנהל תהליך יצור ורכישה של פרוכת?

פרוכת – התרגום המילוני של מילה זו הוא בד קטיפה רקום המכסה את ארון הקודש בבית הכנסת. ואכן היום בכל הבתי כנסת בעולם ספרדים, אשכנזים, ובכל עדות ישראל נוכל למצוא על גבי הארון קודש פרוכות מסוגים שונים. ישנם המתקינים פרוכת מחוץ לארון ואחת בתוכו.

בכדי לייצר פרוכת על התורם/ הגבאי לבדוק בשלב הראשון את אורך, רוחב וגובה הארון. בנוסף עליו לבחור דוגמא בתואם לתקציב. כל אלמנט נוסף הנתפר כאפליקציה על הפרוכת מחושב בנפרד, ועל כן ככל שהפרוכת עמוסה יותר באלמנטים מחירה יהיה יקר יותר.

על הלקוח להחליט האם מעונין לתלות עם מסילה ולולאות או וילון עם סיכות.

בד"כ התורמים/ הגבאים הם כאלו שרוצים להנציח את יקיריהם לעילוי נשמתם או להבדיל לזכות אנשים היקרים להם.

הפרוכת בביהמ"ק הפרידה בין שני חלקי המקדש הקודש שבו היו הכלים השונים כמו המנורה המזבח השולחן וכו לבין קודש הקודשים שבהם עמד לוחות הברית ועליהם הכרובים. כיום הפרוכת חוצצת בין הארון לספרי התורה שבתוכו.

ישנם דוגמאות רבות ושונות לפרוכות. בד"כ הדוגמאות מבוססות על מוטיבים יהודיים דוגמת פרוכת חושן,פרוכת שבטי ישראל,פרוכת עם מנורה, פרוכת עם לוחות הברית, פרוכות עם עיצובים לחגים, פרוכת עם דגמים של בית המקדש, הכותל המערבי, וכן פרוכות מודרניות יותר כמו פרוכת גיטרה, פרוכת בצורת להבה, פרוכות עם אפליקציה של פסוקים ועוד

ישנם בדים שונים שמהם ניתן לייצר את הפרוכת. בד"כ הבד הקלאסי הוא קטיפה שהמשובח שבו הוא קטיפה גרמנית. יש גם עור הפוך וכן פשתן, משי או משי פראי. ניתן להוסיף פרנזים או פונפונים וכן סרטים מסביב. כל דוגמא ניתן לייצר על גבי בד שונה וצבע שונה לפי טעמו ובחירתו האישית של הלקוח.