Product was successfully added to your shopping cart.

יודאיקה

יודאיקה

יודאיקה זו אמנות יהודית, אנשים מציירים מפסלים כותבים חושבים אמנות, ישנם מליוני פרטי ידאיקה החל ממשה שהביא את עם ישראל להר סיני ונתן לעם ישראל את התורה שעשו כלים יפים למשכן שהיו מלאכת מחשבת, יודאיקה במילים של פעם.

לכן באתר מתניה, ריכזנו מבחר קטגוריות של פרטי יודאיקה נבחרים ושימושיים למחזור השנה היהודי, לראש השנה, סוכות, חנוכה, פסח, ולשבת, קרש לחלה, כוס לקידוש, כיסוי לחלה, מים אחרונים, פמוטות, כלי כסף, קנדלברות, נטלה לנטילת ידים, סט להבדלה, מעמד ליין, כרית לברית, פיטום הקטורת,חנוכיות, ומה לא?!