Product was successfully added to your shopping cart.

מדיניות החזרת מוצרים

 החזר כספי יבוצע ע"י החברה תוך לכל היותר 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה וקבלת המוצר חזרה לרשותה. ההחזר יבוצע באותו אופן בו בוצע התשלום, כקבוע בתקנות.

הצרכן ישא בדמי ביטול בשיעור 10% ממחיר המוצר שיקוזזו מההחזר. במקרה והעסקה בוצעה בכרטיס אשראי, תצורף עמלת סליקה בשיעור של 3% ממחיר המוצר ובלבד שהחברה סיפקה הוכחה לכך ששילמה עמלה זו. 

מבלי לגרוע מהאמור צרכן רשאי מרכן רשאי כנגד הצגת חשבונית/ פתק החלפה/ הוכחת רכישה. זכות זו נתונה למשך 14 ימים מיום קבלת המוצר.

ההשבה היא כנגד החלפה בהחזר כספי.

לא ניתן להחזיר מוצר שנעשה בו עבודה מיוחדת עבור הלקוח גם אם היא הפיכה.