Product was successfully added to your shopping cart.

מסך אירועים

מסך אירועים - שבת חתן , שבו ניתן להציג ולהזכיר את המשפחות שחוגגות שבת חתן בבית הכנסת ובכך לשמח את כולם.

 

מסך שבת חתן עיצוב נוסף

מסך אירועים - שבת חתן , שבו ניתן להציג ולהזכיר את המשפחות שחוגגות שבת חתן בבית הכנסת ובכך לשמח את כולם.

 

 

 

 

 

 

 

 

מסך תענית אסתר

מסך הודעות תענית אסתר - מעוצב על רקע מרהיב של ארמון אחשורוש בשילוב פסוק מהמגילה.

 

 

 

 

 

 

 

 

מסך הודעות כללי

מסך הודעות כללי - מגוון מסכים הניתנים לעיצוב אישי ולכיתוב בהתאמה אישית.

 

 

 

 

 

 

 

 

מסך ברית מילה

מסך אירועים- ברית מילה, הינו מסך המעוצב בצורה מדהימה, על מסך זה ניתן לרשום ברכה לרגל קיום מצות ברית המילה של באי בית הכנסת, לידע את המתפללים על האירוע , לברך ולשמח את המשפחה כולה.

 

 

 

 

 

 

 

 

מסך בריתה

מסך בריתה הינו מסך המעוצב עם רקע עליז ויפה, על מסך זה ניתן לרשום ברכה לבאי בית הכנסת לרגל הבריתה, לידע את המתפללים על האירוע , לברך ולשמח את המשפחה כולה.

 

 

 

 

 

 

 

 

מסך חתונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסך בר מצווה

מסך אירועים- בר מצוה, הינו מסך המעוצב עם רקע של הכותל ותפילין, על מסך זה ניתן לרשום ברכה לרגל חגיגת בר המצוה של באי בית הכנסת, לידע את המתפללים על האירוע , לברך ולשמח את המשפחה כולה.

 

 

 

 

 

 

 

 

מסך בר מצווה עיצוב נוסף

מסך אירועים- בר מצוה, הינו מסך המעוצב עם רקע של הכותל ותפילין, על מסך זה ניתן לרשום ברכה לרגל חגיגת בר המצוה של באי בית הכנסת, לידע את המתפללים על האירוע , לברך ולשמח את המשפחה כולה.

מסך בת מצווה