Product was successfully added to your shopping cart.

לוח אזכרות - שנתי - חדשי

הצגת תאריכי הפטירה של האנשים החשובים לנו על גבי מסך דיגיטלי בעיצובים מושכי עין ובטכנולוגיה המראה את האזכרה של אותו יום בראש העמוד באותיות גדולות

לוח אזכרות - שנתי

הצגת תאריכי הפטירה של האנשים החשובים לנו שנפטרו בשנה הנוכחית על גבי מסך דיגיטלי בעיצובים מושכי עין ובטכנולוגיה המראה את הנפטר של אותו יום בראש העמוד באותיות ברורות על רקע כהה ונרות נשמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח אזכרות - כללי

הצגת תאריכי הפטירה של האנשים החשובים לנו על גבי מסך דיגיטלי בעיצובים מושכי עין ובטכנולוגיה המראה את הנפטר של אותו יום בראש העמוד באותיות ברורות על רקע מעוצב ונרות נשמה - נוסף למסך זה - אפשרות לנפטרים ייעודיים (כוחות הביטחון ונפגעי טרור, הנופלים בשואה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נפטרים שבועי - גרפיקה ויטראז'

הצגת תאריכי הפטירה של האנשים החשובים לנו על גבי מסך דיגיטלי בעיצובים מושכי עין ובטכנולוגיה המראה את הנפטרים של אותו שבוע בראש העמוד באותיות ברורות על רקע וויטראז'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נפטרים שבועי - עם הנצחה

הצגת תאריכי הפטירה של האנשים החשובים לנו על גבי מסך דיגיטלי בעיצובים מושכי עין ובטכנולוגיה המראה את הנפטרים של אותו שבוע בראש העמוד באותיות ברורות על רקע כהה עם הנצחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נפטרים כללים - כחול עם הנצחה

מסך הנצחת נפטרים עם אפשרות להנציח את יקירכם מעל שמות הנפטרים 
במסך מוצגים אזכרות היום והשבוע והשנה 
ניתן לקבוע קצב החלפה בין הנפטרים וזמן חשיפה . 
כל הנרות במסך מהבהבים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נפטרים כללי - כחול

מסך הנצחת נפטרים 
במסך מוצגים אזכרות היום והשבוע והשנה 
ניתן לקבוע קצב החלפה בין הנפטרים וזמן חשיפה כל הנרות במסך מהבהבים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נפטרים כללי - עם באנר

מסך הנצחת נפטרים עם אפשרות לבאנר מתחת לשמות נפטרים
במסך מוצגים אזכרות היום והחודש 
ניתן לקבוע קצב החלפה בין הנפטרים וזמן חשיפה .
ניתן להוסיף את שמות המנציחים בלוח 
כל הנרות במסך מהבהבים

 

 

 

 

 

 

 

 

נפטרים -מסך הנצחת נפטרים באותיות גדולות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נפטרים כללי -כולל נספי שואה וכוחות הביטחון

הצגת תאריכי הפטירה של האנשים החשובים לנו על גבי מסך דיגיטלי בעיצובים מושכי עין ובטכנולוגיה המראה את הנפטר של אותו יום בראש העמוד באותיות גדולות על רקע כהה