פרוכת עץ חיים זו פרוכת מרשימה המכבדת את בית הכנסת כשער התפילות לה', פרוכת בשילוב רקמה ואפליקציית משי, פרוכת מושקעת ומרשימה ביותר בתוספת כפורת