לארונות קודש גדולים במיוחד יצרנו בעבר דוגמאות שונות להלן חלק מהדוגמאות כדי שתקבל רעיונות לפרוכת שלך

נשמח להתאים לך פרוכת לפי הדרישות שמתאימות לבית הכנסת שלך, מומלץ לשלוח תמונה של הארון כדי לקבל ייעוץ יעיל. 

03-6436643